Продажно-Сервисниот Центар  „Мото-Пром“ ДООЕЛ се наоѓа на улица "7ми Ноември" бб Гевгелија, на 400 метри од почетокот на патот Гевгелија – Негорски Бањи од левата страна.

За нас

„Мото-Пром“ ДООЕЛ е семејна компанија основана во 1990 година , и е една од првите приватни компании...

повеќе...